SİPARİŞ DESTEK HATTI

+90 (212) 524 44 99

BASINDA BİZ 11.02.2019

BASINDA BİZ 11.02.2019

Medeniyetimizin Sosyal Dinamikleri

11 Şubat 2019 Pazartesi

  

Bu haftaki eserimiz, “İnkılâb Yayınları’na” ait. Orijinal adı, “Medeniyet-i Şer’iyyeve Terakkiyât-ı Dîniyye.”

Kitabın yazarı “İskilipli Mehmet Atıf” hocamız. Osmanlıca metni Latin harflerine aktaran ve sadeleştiren isim ise Ümit Dericioğlu.

İskilipli Atıf hocamızın yazdığı bu eserinden 2015 yılında söz etmiştim. Tekrar kitap üzerinde söz etmek ihtiyacı hâsıl olmuştur.

İskilipli Atıf hocamızın bu kitaptaki yazıları, “Cemiyet-i İlmiyye-i İslamiyye”tarafından yayınlanan ‘Beyanü’l-Hak Mecmuası’nın’ Aralık 1911-Ekim 1912” yıllarında,  yayınlanan yazılarıdır.

Kitabı okuyunca anlayacaksınız ki, İskilipli Atıf hocamızı idam eden zihniyet, şapka kanununa muhalefetten idam etmemiş.

İdam gerekçesi olarak gösterilen sebep, şapka kanunu çıkmadan önceki bir yazısıdır ve o yazısı sebebiyle mahkemeden beraat etmiştir.

Beraat etmesine rağmen Ankara İstiklal Mahkemesi; “sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine” diye Babaeski Müftüsü Ali Rıza hocamızla birlikte idam etmiştir.

İstiklal Mahkemelerinin idama ve çeşitli cezalara çarptırdığı âlimlerimiz birer İslam bilgini oldukları için cezalandırılmış ve idam edilmişlerdir.

Atıf hocamız gibi nice âlimimizin ve milletimizin; Kur’an ve Hadis merkezli amellerine bağlılıkları, İslam’dan ve Müslümanlardan nefret edenlerin zihinlerini felç etmiştir.

Zihni felçlerinden kurtulmak yerine milletin inandığı değerlerle savaşşlardır.

…………………

İnsanlığın hem dünya hem ahireti için ömrünü feda etmiş İskilip Atıf hocamızın; “Bırakın insanı, bütün canlı varlıklara karşı insanoğlunun vefa ve sahiplenme borcu vardır” demekten başka suçu yoktur.

Böyle bir inancı suç olarak gören zihniyet sahiplerini, “Ben de insanım”diyebilenlere havale edelim ve şu sözlerine yer verelim.

Hocaya kin besleyenleri bilmem de belki biz Müslümanlara bir faydası olur inşaallah.

……………

İslam’ın başlangıcında, İslam kardeşliği manen ve maddeten esas sağlamlığını korudukça Müslümanlar daima terakki etmişler, daima başarı ve zaferlere ulaşşlardır.

Fakat sonraları İslam dininin, İslam hükümetinin düşmanları bulunan sapık fırkalar, münafıklar tarafından İslami güç ve kuvvetin temeli olan İslam kardeşliğini parçalamak için Müslümanlar arasına fitne-fesat tohumları saçılmıştır.

İslamlar arasında bir yandan itikat ve ahlak bozukluğu, diğer yandan fitne-fesat, tefrika ve parçalanma ve sefahat baş göstermeye başlamakla kaçınılmaz olarak İslam kardeşliği zayıflamıştır.

Müslümanlar arasında inanç ve ahlak bozukluğu arttıkça da İslam kardeşliği gerilemiş ve İslami güç ve kuvvetin temeli olan İslam kardeşliği zaafa uğramıştır”.

…………….

Bu konuda eseri sadeleştiren Ümit Dericioğlu’nun sözlerine de yer verelim:

“Gelecek sayfalarda merhum İskilipli Mehmet Atıf hocamızın ilim, takva, İslam ve iman kokan satırlarını okuyacaksınız.

Atıf hocamız, Sahabe-i Kiram’dan, Tabiîn hazeratından, mezheb imamları ve muhaddisin-i kiram efendilerimizden; Mustafa Sabrilere, Kevserîlere, Elmalılı Küçük Hamdilere kadar uzanan o altın zincirin muazzez bir halkasıdır.

Eser hakkında İnkılâb Yayınları: 0212- 524 44 99 

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/huseyin-ozturk/medeniyetimizin-sosyal-dinamikleri-27451.html

.policy-block .col:nth-child(3) .box:before { content:"\f21b"!important; }