Güvenlik Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

İnkılâb Basım Yayım Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi – www.inkilab.com.tr

 

1.2. ALICI:

www.inkilab.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş veren müşteriler.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların İnkılâb Basım Yayım Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi ile www.inkilab.com.tr tarafından akdetmiş oldukları www.inkilab.com.tr Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün; Türü, Miktarı, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, Ürünün Teslim Şekli, Fatura Adresi Ödeme Sayfasında belirtildiği gibidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan İnkılâb Basım Yayım Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi.’nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
4.2. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
4.4. SATICI, ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan hususlara ilişkin şikayetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. ALICI, her türlü şikayetlerini 
www.inkilab.com.tr üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile SATICI’ya yöneltebilecektir.

 

MADDE – 5 CAYMA HAKKI

ALICI; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurup işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir. ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya bildirdiği tarihte İnkılâb Basım Yayım Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi.’nin [email protected] mail adresine mail atarak konu ile ilgili bilgilendirecektir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
ALICI; ürünün paketli olarak gönderilmiş olması halinde, ürünün tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, cayma hakkını kullanamaz.
ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

MADDE – 6 YETKİLİ MAHKEME

ALICI’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme Ödeme Sayfasında belirtilen tarihinde düzenlenmiştir.

Ek-1: Cayma Hakkı Formu

-Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-ALICI’nın adı ve soyadı:

-ALICI’nın adresi:

-ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: